Psykolog Stockholm
Linda Hellquist | Psykolog Stockholm

Psykolog centralt i Stockholm

Välkommen till mig, leg. psykolog Linda Hellquist. Jag jobbar som privatpraktiserande psykolog nära Hötorget i centrala Stockholm. Jag har jobbat som psykolog sedan 2010 och har haft egen mottagning sedan 2012. Mer om mig finns att läsa här.

Mitt arbete som psykolog innebär enkelt uttryckt att jag hjälper människor att må bättre och utvecklas som individer. Jag arbetar främst med psykoterapi och andra samtal utifrån evidensbaserade metoder, med specialisering mot relationella och känslomässiga svårigheter. Jag arbetar även mot företag samt med att skriva och sprida psykologisk kunskap på olika sätt.

Välkommen att ta kontakt!

Email: linda@lindahellquist.se
Tel: 0700 – 37 44 30

Vem behöver en psykolog?

De flesta av oss människor hamnar någon gång i livet i situationer då vi mår dåligt och kör fast på olika sätt. Då brukar ensam inte vara särskilt stark. Ibland kan inte heller vår omgivning förstå och hjälpa oss att utvecklas vidare, och det är då som jag som professionell psykolog erbjuder olika tjänster.

Eftersom vi utgår från det som är viktigt för dig finns det ingen fråga som är för liten eller för stor. Du är lika välkommen om du har en diffus känsla av att inte må bra och vill ”prata av dig”, som när du har ett specifikt område som du vill arbeta med eller utvecklas inom. Alla samtalskontakter börjar med ett inledande samtal där du inte förbinder dig till ytterligare kontakt.

Vem behöver en psykolog | Psykolog Stockholm
Vad vill du ha hjälp med? | Psykolog Stockholm

Vad vill du ha hjälp med?

Vill du ha kontakt men är osäker på om eller hur jag kan hjälpa dig är du välkommen att höra av dig så tar vi det därifrån. Vid fundering kring att börja i samtal är det ofta en bra idé att boka in ett första, inledande samtal.

I psykoterapi och andra psykologsamtal arbetar jag ofta med svårigheter och möjligheter kopplat till:

 • Psykisk ohälsa: nedstämdhet/depression, ångest, oro, sömnsvårigheter, tidigare svåra erfarenheter och uppväxt, trauma, medberoende, olika funktionsvariationer i möte med samhällets krav, högkänslighet och struktur/planering
 • Känslor: affektfobi, självkänsla, självomsorg (self-compassion), njutning, gränssättning/ilska, ledsenhet/sorg och sårbarhet
 • Relationer: problem i parrelation eller familj, föräldraskap, anknytning, relationsmönster, hantera egna och andras känslor, kommunikation, sexualitet, svartsjuka
 • Livets utmaningar: livskris, förändringar som påverkar mående och vardag, separationer, sorg
 • Personlig utveckling: ökad självinsikt, identitetsfrågor utifrån preferenser och fungerande, särbegåvning, hög intelligens, kreativitet, frågor kopplade till yrkesliv och ledarskap
 • Existentiella funderingar: meningslöshet och meningsskapande, tro, komplexitet kopplat till religion och sektlika sammanhang, sökande efter ett gott liv

Skrivande och kunskapsförmedlande psykolog

Jag skriver psykologitexter och arbetar gärna tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper för att på kreativa sätt att förmedla psykologisk kunskap. Jag är medförfattare till en bok om affektfokuserad psykodynamisk terapi, har gjort en app om mentalisering och då tillfälle ges skriver jag i min psykologiblogg här på hemsidan. Under åren har jag intervjuats i media om olika psykologirelaterade ämnen. Välkommen att ta kontakt vid frågor eller idéer om samarbete!

Affektufokuserad terapi | Psykolog Stockholm
Metoder för psykoterapi inom PDT och KBT | Psykolog Stockholm

Metoder för psykoterapi inom PDT och KBT

I psykoterapi och andra samtal jobbar jag aktivt och med fokus på känslor, beteende och tankar. Min fördjupning har jag inom evidensbaserad psykodynamisk terapi, främst affektfokuserad psykoterapi (APT) men även mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och relationell terapi (RT). Utöver detta arbetar jag också med förhållningssätt och tekniker som traditionellt förknippas med kognitiv beteendeterapi (KBT, ACT). Jag har även vidareutbildat mig inom sexualmedicin/sexologi. Jag lägger stor vikt vid individanpassat stöd kopplat till eget fungerande, något som brukar vara av särskild vikt vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnos).

I parterapi och familjeterapi jobbar jag ofta med utgångspunkt i emotionellt fokuserad terapi (EFT) men är även utbildad i KBT, PDT och systemterapi med inriktning på par/familjer.

Psykologmottagning i Stockholm eller över video

Min psykologmottagning, där jag sitter tillsammans med andra psykologer och psykoterapeuter, finns mitt i Stockholm nära Hötorget, Drottninggatan och Vasastan. Adressen är Holländargatan 23. Jag erbjuder även psykologsamtal över video via en säker plattform.

Kontakta Psykolog Stockholm

Kontakt

Välkommen att ta kontakt vid bokning av inledande samtal, fråga om företagsinsats, samarbete eller andra funderingar!

Psykolog till ditt företag

Med samtal och organisationsanalys som främsta verktyg hjälper jag företag. Fokus är att skapa förutsättningar för ett gott arbete; ofta genom att ge stöd, öka psykologisk kompetens och hitta konkreta sätt att effektivisera arbetet.

Min erfarenhet finns främst inom följande:

 • Stöd till ledarskap/chefscoaching
 • Ta tillvara olikheter/funktionsvariationer i arbetsgruppen
 • Analys vid organisationsförändringar
 • Stöd vid olika former av svåra samtal
 • Utomstående samtalsledare, exempelvis i fokusgrupper

Välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal om hur jag kan hjälpa ditt företag!

Psykolog till företag | Psykolog Stockholm

Senaste inläggen från bloggen

Psykolog Stockholm mottagning

GPS | Psykolog Stockholm

Psykologmottagning i Stockholm

Min mottagning, där jag sitter tillsammans med andra psykologer och psykoterapeuter, finns mitt i Stockholm nära Hötorget, Drottninggatan och Vasastan.

Terapisamtal över video | Psykolog Stockholm

Terapisamtal över video

Samtal där du befinner dig via en krypterad plattform utvecklad för vårdsamtal. Flexibilitet att växla mellan fysiska och digitala samtal utifrån behov.

Företagspsykologi | Psykolog Stockholm

Psykolog till ditt företag

Kompetens inom ledarutveckling, olikheter i arbetsgrupp, organisationsanalys, förändringsprocesser och svåra samtal.

Psykoterapi | Psykolog Stockholm

Psykoterapi för att bryta mönster

Fördjupande samtalsarbete som kan variera i tid (långtidsterapi, korttidsterapi) men med en kontinuitet som möjliggör trygghet för djupare processer och förändringsarbete.

Coaching | Psykolog Stockholm

Stödsamtal, krissamtal & coaching

Kortare samtalsserie och/eller samtal med glesare samtalsfrekvens med fokus på särskild händelse, stöd vid belastande livssituation eller uppföljning av eget arbete.

Parterapi | Psykolog Stockholm

Parterapi, familjesamtal & grupp

I samtal med par, familjer och andra närstående står relationen i fokus. Samspelsmönster tydliggörs och praktiska frågor identifieras för att skapa utrymme till möten. Normativa och normbrytande relationer.