Företag

Med samtal och organisationsanalys som främsta verktyg hjälper jag företag med olika processer. Fokus är att skapa förutsättningar för ett gott arbete; ofta genom att öka kompetens i givna roller och hitta konkreta sätt att effektivisera arbetet.

Min erfarenhet ligger främst inom följande:

  • Stöd till ledarskap/chefscoaching
  • Ta tillvara på olikheter/olika funktionsvariationer i arbetsgruppen
  • Analys vid organisationsförändringar
  • Stöd vid olika former av svåra samtal

Samarbete med ett par psykogkollegor finns vid större uppdrag. Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst samtal om hur jag kan hjälpa ditt företag!