Psykoterapi

Psykoterapi: PDT, APT, KBT och ACT

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling av psykiska, relationella och existentiella problem. Genom regelbundet återkommande samtal arbetar vi tillsammans med det som du som klient upplever som problem och hinder i ditt liv. Det kan handla om att bearbeta svåra upplevelser, att förstå och förändra sättet att se på sig själv eller att bryta ett negativt mönster.

Vid en psykoterapeutisk behandling arbetar jag främst utifrån relationell, det vill säga psykodynamisk, psykoterapi. Med vårt samtal som utgångspunkt arbetar vi med både känslor, tankar och beteenden. Jag arbetar både med korttidspsykoterapi och längre behandlingar.

Det är viktigt för mig att mina metoder har stöd i vetenskaplig psykologisk forskning, eftersom sådana studier visar att dessa metoder fungerar för en stor grupp människor. En forskningsbaserad terapiform som jag är särskilt utbildad i och ofta arbetar utifrån är affektfokuserad psykoterapi. Där står känslor som är svåra att hantera i fokus. Vi arbetar metodiskt och ofta utifrån konkreta situationer i vardagen.

Jag arbetar också mycket utifrån vårt sätt att se på oss själva, vår så kallade självkänsla, och vårt sätt att hantera nära relationer utifrån relationsmönster (affekt- och anknytningsforskning). Jag jobbar också aktivt utifrån forskningen kring mentalisering, det vill säga hur vi kan bli bättre på att förstå våra egna och andras tankar och känslor genom att träna vår reflektionsförmåga. En ökad förståelse kan på olika sätt bidra till ökat välmående och utveckling.

Utöver moderna psykodynamiska metoder arbetar jag också med förhållningssätt och tekniker som traditionellt förknippas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT. Där det är lämpligt arbetar jag med beteendeaktivering, olika hemläxor, värderingsövningar och mindfulness.

Utifrån dessa olika metoder erbjuder jag flera sätt att arbeta och anser att matchningen mellan metod, problematik och person är av yttersta vikt. Ibland finns en metod som starkt är att föredra utifrån forskningsläget men ofta finns möjlighet att skräddarsy olika delar i upplägget utifrån preferens. Det kan exempelvis handla om att få utrymme till att ”bara vara” och landa i de tankar och känslor som väckts eller att få tydlig styrning mot ett mål för att motverka egen tendens till undvikande. Oftast kombineras dessa två och min erfarenhet är att den psykoterapeutiska processen gynnas av sådan flexibilitet.

För mig är det viktigt att det finns möjlighet att som klient få vara öppen med egna tankar och reaktioner i terapirummet och att sträva efter en öppen dialog även kring ämnen som i vissa andra professionella situationer kan ses som tabu att nämna, exempelvis missnöje i relationen. I arbetet med det många gånger mest sårbara inom oss väcks ofta motstridiga känslor och min övertygelse är att professionalitet, vid sidan om kunskap och metodskicklighet, också handlar om att i komplexa lägen kunna ta tillvara egna och andras känslor och finnas kvar som empatisk medmänniska.

För uppstart av psykoterapikontakt bokas ett inledande samtal via kontaktsidan.

Specialisering inom känslor: Affektfokuserad psykoterapi

Min specialisering finns inom behandling av komplexa känslomässiga svårigheter som handlar om att vara närvarande med sig själv och sina känslor samt att hantera dessa i relation till andra. Vanliga teman inom behandling med affektfokuserad terapi:

 • Självomsorg (self-compassion)
 • Förmågan att stanna upp, vila och njuta
 • Utforska eget intresse och lust
 • Att uppleva, kommunicera och hantera ilska utifrån teman som adaptiv gränssättning, minska ilska som försvarsstrategi och konstruktiv konflikthantering
 • Stanna i ledsenhet och visa den för andra, att vara sårbar i relationer

Anledningar att gå i terapi

Jag jobbar ofta med problem kopplat till:

 • Identitet
 • Självkänsla
 • Relationer
 • Uppväxt/familj
 • Medberoende
 • Sexualitet
 • Stress
 • Sorg
 • Livskris
 • Personlig utveckling
 • Depression
 • Ångest
 • Oro
 • Meningslöshet
 • Existentiella funderingar
 • Struktur/planering
 • Högkänslighet

Samtalspriser

Enskilda samtal:

Parsamtal:

1100 kr /45 minuter.

1800 kr /60 minuter.

Reducerat pris vid kampanj

Vid första samtalet finns möjlighet till en förlängd session till reducerat pris. Kontakta mig gärna för mer information.

Gruppsamtal och företagsinsats

Pris beroende på önskemål kring insats. Kontakta mig gärna för mer information.

Studentpris

Jag har möjlighet att erbjuda ett sänkt pris till ett begränsat antal heltidsstuderande vid högskola/universitet. Kontakta mig gärna för mer information.