Inledande samtal

Inledande samtal

Vid fundering kring att börja i någon form av samtalskontakt är det ofta en bra idé att boka in ett inledande samtal för att få en egen upplevelse av hur ett samtal hos mig kan gå till.

Välkommen att boka samtal genom att kontakta mig. Jag nås ofta snabbast via kontaktformulär/mail men det går bra också att ta kontakt över telefon så ringer jag upp. Du får gärna beskriva kort vad du skulle vilja ha för hjälp, så får jag en första indiktation på om det faller under mitt kompetensområde. Tänk dock på att vänta med känsliga uppgifter till eventuellt samtal på grund av sekretesskäl. Jag återkopplar via mail eller med förslag till kortare avstämning per telefon. Om jag har utrymme och ditt behov matchar min kompetens samt vårdnivå brukar jag föreslå ett inledande samtal.

Under en inledande session får du beskriva din situation och vilken hjälp du önskar. Du får prata om stort och smått utifrån det som är viktigt för dig. Jag ställer frågor i syfte att klargöra situationen och lära känna dig. Under samtalet gör jag en första bedömning och kan återkoppla utifrån det.

Vid gemensamt beslut om att gå vidare efter det första samtalet följer oftast två fördjupande bedömningssamtal. Vi fortsätter arbetet med att tillsammans sortera bland dina tankar, känslor och beteenden samt utvidgar situationen till andra faktorer som kan påverka dig och din nuvarande situation. Det kan exempelvis handla om uppväxtförhållanden, inlärningshistoria inom särskilda områden, tidigare svårigheter, eget fungerande, tidigare behandling och aktuella relationer/andra sociala omständigheter. Från denna utvidgade horisont samtalar vi oss fram till en ”karta” över din situation och önskad förändring. Om jag bedömer att jag kan vara till hjälp och du känner förtroende för mig för vidare arbetet väljs såväl samtalsform (psykoterapi, andra samtal) och metod. Vi formulerar vi ett gemensamt mål samt kommer överens om tidsplan för arbetet. Vi utvärderar det vi gör på vägen fram och inför avslutning.