Om mig

Vilja och vision

Som behandlande och kunskapsspridande psykolog vill jag bidra till ökat välmående och utveckling utifrån evidenbaserade metoder. Grunden är ett praktiskt arbete med att hitta effektiva sätt att lösa problemet, eller åtminstone ett sätt att förhålla sig till och hantera situationen. Ibland är samtalen på ett djupare plan också ett sökande efter ett mer tillfredsställande sätt att leva med sig själv i världen. 

Utifrån ett individperspektiv är min strävan att värna om människan som unik, existentiell och psykologisk varelse. Jag vill ifrågasätta tvärsäkra ideal om hur en människa ”ska vara” för att duga. I närhet till humanistiska värderingar tror jag att det finns mycket att vinna på att göra plats för enskilde individens inneboende kapacitet. Det frigör individer som är trygga i sig själva och med sitt bidrag till andra. Med en ökad självinsikt och god affektreglering blir det lättare att hämta kraft inifrån sig själv och sina affekter, få stopp på olika former av destruktivitet och leva utifrån värderad riktning.

Om bakgrund, kliniskt sammanhang och mig som person

Jag har en bakgrund inom service- och vårdjobb, det sistnämnda inom äldrevård, personlig assistans och psykiatrisk slutvård. Därefter har jag gått det femåriga psykologprogrammet på Stockholms Universitet, arbetat på psykoterapimottagningen S:t Lukas i Uppsala och är sedan 2012 privatpraktiserande psykolog i Stockholm. Inom ramen för specialistutbildningen för psykologer har jag läst affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (avancerad nivå) på SAPU samt sexualmedicin (klinisk sexologi) på Karolinska Institutet. Under en kortare period har jag parallellt med eget företagsarbete jobbat på en specialistenhet för neuropsykiatriska utredningar inom öppenvårdspsykiatrin. Ideellt har jag arbetat med Psykoterapimässan samt suttit i styrelsen för stiftelsen SAPU, den sistnämnda uppmärksammar forskning och psykoterapeutiska insatser till hjälp för utsatta grupper.

Under arbetstid finns jag oftast på den psykolog- och psykoterapimottagning som jag driver tillsammans med tre kollegor med olika terapiinriktningar. Jag är medlem i nätverket Affekta tillsammans med andra psykologer och psykoterapeuter som specialiserat sig på affektfokuserad psykoterapi. Som underkonsult till försäkringsbolag tar jag även emot för krissamtal.

Som person är jag nyfiken på mycket i livet – kanske särskilt dans, skönlitteratur och att upptäcka nya saker – men inget fascinerar mig mer än oss människor. Jag strävar efter att vara närvarande i kropp och känsla, både i min ensamhet och tillsammans med andra (samt att vara närvarande även i det faktum att det kan vara svårt att både vara närvarande samt att vara människa i allmänhet).

”Att våga är att förlora fotfästet för en stund. Att inte våga är att förlora sig själv.”
– Kierkegaard –

Kontaktformulär

Välkommen att ta kontakt vid bokning av inledande samtal, fråga om företagsinsats, samarbete eller andra funderingar!