Fler samtal

Förutom psykoterapi, som du kan läsa mer om här, erbjuder jag följande samtalstjänster:

  • Stödsamtal
  • Krissamtal
  • Coaching/personlig utveckling
  • Parterapi och andra stödjande parsamtal
  • Familjesamtal, exempelvis förälder och barn
  • Samtal med annan viktig närstående, som en vän eller släkting
  • Samtal i grupp

Du behöver inte ha valt en samtalstjänst när du kontaktar mig för att boka ett samtal, utan vi kan tillsammans prata om vilken form av samtal som passar dig och din situation bäst.

Samtalspriser privatbetalande

Enskilda samtal:

Parsamtal:

1100 kr /45 minuter.

1800 kr /60 minuter,
2400 kr /90 minuter

Reducerat pris vid kampanj

Vid första samtalet finns möjlighet till en förlängd session till reducerat pris. Kontakta mig gärna för mer information.

Gruppsamtal

Pris beroende på gruppen storlek och önskemål kring insats. Kontakta mig gärna för mer information.

Studentpris

Jag har möjlighet att erbjuda ett sänkt pris till ett begränsat antal heltidsstuderande vid högskola/universitet. Kontakta mig gärna för mer information.

Företagspris

Kontakta mig gärna för mer information.

Stödsamtal och krissamtal

Stödsamtal är ofta en mer begränsad insats än psykoterapi. Fokus ligger på att ge stöd i en specifik situation och/eller att arbeta med att stärka de inre resurser som vi har att hantera vår livssituation. Stödsamtal lämpar sig särskilt för dig som inte har behov av eller möjlighet till att gå i en mer omfattande psykoterapi.

En vanlig form av stödsamtal är så kallade krissamtal. Vi människor kan drabbas av en kris när vi ställs inför en svår situation som varit svår, eller omöjlig, att förbereda oss inför. Det kan till exempel handla om förlust av en anhörig, att påbörja en nytt kapitel i livet eller andra förändrade livsomständigheter. I ett krissamtal får du stöd i att förstå och bearbeta händelsen och ditt eget sätt att reagera. Detta brukar minska negativa konsekvenser av händelsen, såsom ångest, känslomässig avstängdhet, stress och sömnproblem. Ibland väcks även existentiella frågor.

Coaching

Coaching är en samtalsform som fokuserar på att du som klient ska upptäcka dina styrkor och kunna använda dig av din kapacitet på ett optimalt sätt. Mycket fokus ligger på din framtid.

Om du kommer till mig i coaching får du hjälp med att formulera egna målsättningar och arbeta mot dem. Jag stöttar din personliga utveckling genom aktivt lyssnande och effektfulla frågor som uppmuntrar handling. Du är välkommen med frågor som omfattar både privatliv och arbetsliv.

Familjesamtal eller samtal med annan viktig närstående

När en familjesituation eller annan viktig relation är konfliktfylld eller det uppstår olika hinder i kommunikationen kan ett professionellt samtalsstöd utanför det egna nätverket vara en hjälp att nå fram till varandra. Jag tar emot olika konstellationer utifrån behov och har särskild erfarenhet av att jobba med relationen mellan föräldrar och vuxna barn.

Parterapi och andra stödjande parsamtal

I en parterapi är relationen mellan bägge parter i fokus. Det är vanligast att komma till ett parsamtal tillsammans med sin livspartner, men det går också att komma tillsammans med en annan familjemedlem eller med en vän. Jag erbjuder också ett fåtal parsamtal som ”förebyggande friskvård”, till exempel när relationen överlag fungerar bra men en viss svårighet återkommer och riskerar att påverka relationen negativt på sikt.

I samtal arbetar vi både med problemlösning i nuet och med att förstå de mönster (tankar, känslor och beteenden) som påverkat relationen och skapat problem. Vanliga ämnen att ta upp är konkreta vardagsproblem, kommunikationsproblem, svalnande känslor för varandra, minskad lust och konflikter. Ett parsamtal ger ofta insikter även på ett individuellt plan. Målet med samtalen är ofta att hitta tillbaka till varandra igen, men kan även vara att kunna separera på ett bra sätt eller upprätta fungerande rutiner kring gemensamma barn.

Samtal i grupp

Mina gruppsamtal sker främst i redan existerande grupper, till exempel i arbetsgrupper. Vid intresse finns möjlighet att starta upp en samtalsgrupp för privatpersoner.