Att arbeta med affektfokuserad psykoterapi: olika metoder för arbete med känslor i terapi och koppling till det egna terapiarbetet

Psykoterapi innebär att arbeta fokuserat med känslor, tankar och beteende. Jag skulle säga att de flesta psykologer och psykoterapeuter arbetar med alla dessa tre komponenter på lite olika sätt. Tyngdpunkt och tillvägagångsätt beror både på egna arbetsmetoder och patientens problematik.…

Läs mer