Bokrelease för vår kursbok om affektfokuserad psykoterapi

Efter nästan två års samtalande, planerande och skrivande i vår författargrupp är jag glad att kunna meddela att allt detta resulterat i en bok och att den nu finns till försäljning. I torsdags var det officiella releasdatumet för boken och under denna vecka ska har den kommit in hos både Bokus och Adlibris.

Boken Affektfokuserad psykodynamisk terapi: Teori, empiri och praktik  är utgiven på bokförlaget Natur & Kultur och är skriven av några av oss i nätverket Affekta. Under ledning av Katja Bergsten (red) har vi övriga fem; Peter Lilliengren, Kristoffer Pettersson, Patrik Lindert, Lasse Almebäck och jag, skrivit olika kapitel.

Boken riktar sig framför allt till yrkesverksamma inom terapeutyrket, men vi tror att den också kan vara läsvärd för intresserade utan förkunskaper. Jämfört med en teoritung kurslitteratur à la tegelsten är boken skriven på relativt enkelt språk. Tycker vi, som förstås är partiska i frågan. Det ska bli spännande att höra om fler delar den åsikten.

Affektfokuserad psykodynamisk terapi är den första svenska boken om metoden och innehåller referenser till aktuell forskning. I första delen finns fokus på den affektfokuserade terapins historia och teori, i den senare delen ligger fokus istället på den praktiska tillämpningen i terapin. Återkommande är många (förstås påhittade) dialoger som exemplifierar och ger vägledning i hur man i en terapi kan arbeta med att fördjupa affekter. Ett kapitel ger även ett neuropsykologisk perspektiv på olika skeenden i en sådan samtalsterapi utifrån uppdaterad forskning.

Vi i författargruppen hoppas att boken ska komma till nytta i olika sammanhang och bidra till att lyfta fram affekternas viktiga funktion i terapin och i livet i stort.