Releasefest av boken Affektfokuserad psykodynamisk terapi

I tisdags hade vi författare vår releasefest på Natur & Kultur för vår bok Affektfokuserad psykodynamisk terapi. Sammanfattar festen med några bilder från kvällen (tack till Georgios Dimitriadis) och vill samtidigt passa på att tacka alla som firat boken med oss och på olika sätt stöttat i processen från tanke till bok!

Inför bokpresentation

Vår förläggare Marie Söderberg inleder

Birgitta Elmquist från SAPU berättar om bokens relevans för deras psykoterapiutbildningar

Katja Bergsten, författare och redaktör, berättar om innehållet i boken. Här exemplifieras den affektfokuserade terapins konflikttriangel utifrån (den påhittade karaktären) Kristian som återfinns i boken.

Rollspel där vi illustrerar hur de olika sidorna i konflikttriangeln; försvar, hämmande affekt och aktiverande affekt, kan reagera vid exponering.

Illustration av hur terapeuten stoppar försvaret för att göra mer plats åt den aktiverande affekten.

Avtackning från Natur & Kultur till oss författare; Katja Bergsten, Peter Lilliengren, mig och Kristoffer Pettersson. Frånvarande Patrik Lindert och Lasse Almebäck.

Våra gäster vid avslutningen av bokpresentationen, inför mingel.