Psykoterapimässan 2012 (fredag): Russ Harris om ACT, Magnus Lindwall om självkänsla och Sexualmedicinska Institutet om sexuella problem i psykoterapi

Under en knapp halvdag igår invigdes mässan och idag var det dags för den första heldagen. Många valde att inleda sina mässdagar idag, vilket märktes av en ökad tillströmning jämfört med gårdagen. Under dagen syntes alltfler bekanta ansikten i folkvimlet. Precis som igår möttes jag och Björn mellan seminarierna och på morgonen för att planera dagen utifrån våra mässprogram.

Många intressanta programpunkter stod på både mitt och Björns schema, och vi började redan  kl 08.45 då vi gemensamt lyssnade på den bokproducerande ACT-terapeuten Russ Harris. Jag hoppas kunna återkomma till Russ Harris snart här på bloggen, så jag sammanfattar hans budskap väldigt kort här nu.

Russ presenterade olika myter om lycka (happiness myths) som i blivit en del av den västerländska kulturens syn på känslor, lycka och framgång. Jag ger två exempel nedan:

Myt 1: Happiness is our natural state.

Russ: – The natural state for human beings is an ever changing flow of emotions.

Myt 2: Happiness means ”feeling good”

Russ: – Happiness is a rich, full and meaningful life.

Utifrån dessa myter talade Russ vidare om hur det mänskliga sinnet utvecklats för att hela tiden scanna av potentiella hot, och hur det påverkar våra liv. Eftersom människan är ett flockdjur är vi dessutom upptagna med att jämföra oss med andra – vilket gör att vi inom olika områden skapar ”jag är inte tillräckligt bra”-historier. Dessa dyker upp i  olika situationer i våra liv kan till exempel vara ”jag är tjock”, ”jag är värdelös” eller ”jag är en bluff”. Dessa meningar, och annan smärta i livet, brukar vi hantera på tre sätt, menar Russ. Vi kan antingen låta negativa tankar om oss själva skärma av oss från att det goda i våra liv (begränsande), vi kan försöka undvika och hålla dessa tankar så långt ifrån oss som det bara går (tröttsamt) eller så kan vi hitta sätt att förhålla oss till dessa tankar (ACT – och flera andra terapiformer). I ACT är några av ledorden diffusion, mindfulness och att leva sina värderingar.

Efter denna väldigt pedagogiska och livfulla föreläsning passade jag och Björn på att få varsin bok signerad av Harris – och att fånga mötet på bild.

Därefter tog vi oss välbehövlig tid att gå runt och upptäcka mässgolvet – vi hann knappt in där under gårdagen eftersom vi så fokuserat sprang från föreläsning till föreläsning. Det fanns många spännande montrar och jag hann inte runt dit jag ville – men siktar på ännu ett varv under morgondagen. Så här såg det ut på delar av mässan:

På eftermiddagen var det dags för en timmes föreläsning om psykologisk forskning kring självkänsla. Magnus Lindwall, fil. dr och docent vid Psykologiska Institutionen i Göteborg, föreläste utifrån sin bok som heter just Självkänsla. Begreppet självkänsla är ett av de tre mest beforskade begreppen inom psykologi – men många av de populära tankar om självkänsla som florerar i media idag stämmer inte överens, eller stämmer bara delvis överens med den forskning som finns, menar Magnus.

Begreppet självkänsla används i många sammanhang och på olika sätt. Själv uppmanar Magnus till stor försiktighet inför enkla uppmaningar av typen ”gör detta för att få en bättre självkänsla”. Forskningen visar nämligen att det inte finns någon väg till högre självkänsla som passar alla människor – och att det till och med kan vara långsiktligt skadligt att jaga denna ”förbättring”. Att aktivt sträva efter en högre självkänsla kan komma med vissa kostnader, till exempel att man struntar i omgivningens signaler om ens brister och på så sätt går miste om en möjlighet till inlärning och utveckling. Detta gäller knappast någon som i hela sitt liv har haft omvänt fokus – dvs någon som har lyssnat på alla andra förutom sig själv – men det är en möjlig konsekvens av ett allmängiltigt fokus på att sträva efter att höja sin självkänsla, menar Magnus.

Överlag så slår Magnus ett slag för att prata om självkänsla mer specifikt inom olika områden, till exempel självkänsla på arbetet, i sociala situationer och för ens fysiska kropp. En person med låg självkänsla har ofta för få områden i sitt liv att bygga sin självkänsla inom. Forskning pekar nämligen mot att självkänsla på olika sätt överlappar begreppet självförtroende, dvs att vara trygg över sin förmåga att prestera. Var finns den människa som misslyckas inom alla områden i sitt liv, men ändå har en god självkänsla, undrar Magnus.

Min dag avslutades med en föreläsning av Eddie Sandström och Iréne Lainio som hade följande fyndiga rubrik:

Vi fick lära oss att det vanligaste sexuella problemet bland män i åldrarna 18 – 74 år enligt de senaste undersökningarna var bristande sexuellt intresse. På andra plats kom för tidig utlösning och på tredje plats erektionssvikt. Eddie betonade att det ofta är hjälpsamt med en inledande medicinsk undersökning vid sexuella problem, men att psykoterapin kan ta vid där det inte finns några medicinska orsaker att finna. Eftersom sex är en del av livet är ofta sexuella problem nära sammankopplat till annat väsentligt i livet, till exempel självkänsla, partnern och dennes relation till sex, tidigare erfarenheter samt nuvarande stressorer.

Innan jag avslutar för idag vill jag påminna om att morgondagens mässa inte bara är öppen för behandlare inom branschen, utan för alla som är intresserade av psykologi och psykoterapi. Mer info finns på www.psykoterapimassan.se.

Något spännande som sker imorgon är projektet ”Speed Shrink”, dvs att efter modellen ”Speed dating” få träffa olika leg. psykoterapeuter. Syftet med detta är att den som är intresserad av att gå i terapi, men inte vet vilken psykoterapeut man ska gå till, ska få en chans att både bekanta sig med några olika terapeuter och fråga dem direkt hur de arbetar. Initiativet uppmärksammades av TV4:s Nyhetsmorgon imorse, och det klippet finns att se här (på TV4Play, inom en begränsad period).

Hoppas vi syns, hörs eller läses imorgon!