Självmordsupplysningen: En suicidpreventiv webbplats där man kan läsa om självmord och psykisk ohälsa samt chatta med volontärer

Jag vill kort bara uppmärksamma ett fint initiativ som just startats; nämligen webbplatsen Självmordsupplysningen som Föreningen Psykisk Hälsa lanserar idag.

Föreningen Psykisk Hälsa har sedan 1931 verkat för allas rätt till en god psykisk hälsa. Föreningen arbetar förebyggande på olika sätt, framför allt genom att påverka beslutsfattare, sprida kunskap och ge stöd genom Föräldratelefonen. Nu har de dessutom också lanserat webbplatsen Självmordsupplysningen med syfte att på sikt kunna minska antalet självmord. Ett initiativ som verkligen behövs, om du frågar mig.

På sidan Självmordsupplysningen får alla som mår dåligt maila in sina frågor, chatta med webbplatsens volontärer eller helt enkelt kika runt på hemsidan och på så sätt få information om självmord och psykisk ohälsa. En särskild målgrupp är unga män, eftersom självmord där är en mer vanlig dödsorsak än i andra grupper, men alla som mår dåligt är förstås välkomna in. Självmordsupplysningen är även en plats dit anhöriga kan vända sig och få tips på hur man kan agera när man misstänker att någon man känner har självmordstankar.

Under min relativt korta tid som aktiv psykolog på nätet har jag fått flera mail och bloggkommentarer som rör funderingar kring att ta sitt liv. Som sökord är ordet självmord väldigt vanligt, vilket jag särskilt lade märke till under den period jag skrev psykologibloggen Lukaspsykologen. Självmord är helt enkelt ett ämne som många aldrig vågar prata med andra om, och därför blir googlerutan den plats man vänder sig till för att försöka få svar och vägledning. Genom sökningar på internet kan man dock hitta lite allt möjligt i ämnet, till exempel internetsidor som tipsar om olika sätt att ta självmord på. En av dessa sidor uttrycker att de vill förmedla ”kunskap om hur man avslutar sitt liv på ett bra sätt”. Lika tydlig kunskap och stöd att leva vidare på ett bra sätt har nog varit svårare att få, även om sidor som Vårdguiden och annan information funnits tillgänglig. Nu verkar det dock som att chansen att få hjälp ökat i och med lanseringen av Självmordsupplysningen, framför allt genom möjligheten att kunna få direktkontakt med de som arbetar där, tänker jag. Det värmer att se detta initiativ och jag hoppas att det kommer fungera bra!

Volontärerna på Självmordsupplysningen, det vill säga de som tar emot mailfrågor och finns tillgänliga för chatt, är personer som fått utbildning i att möta människor i kris och är rustade att ge stöd. De är inga legitimerade psykologer och ger därför ingen behandling. De kan däremot hänvisa vidare till sådan hjälp.

Föreningen Psykisk Hälsa finns på Facebook och har idag uppmanat till hjälp att sprida information om att sajten finns, så att den når fram till dem som behöver denna hjälp. Vill du följa föreningen där och dela detta inlägg så finns deras sida här.

Förresten, apropå Föreningen Psykisk Hälsa så kommer de snart även dra igång ytterligare ett spännande projekt, nämligen en så kallad Äldretelefon som ska ge stöd åt äldre som mår psykiskt dåligt. Föreningen Psykisk Hälsa är väl värt att hålla ett extra öga på, alltså. Mer information, och möjlighet att stödja föreningen på olika sätt, finns på deras hemsida (se länk i texten ovan).