Min nyskrivna rapport i samarbete med Hjärnkoll: Offerbilden av psykisk ohälsa i media

Under våren har jag haft förmånen att skriva en rapport i samarbete med Hjärnkoll, en nationell kampanj som utifrån ett regeringsuppdrag arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Målet är att alla ska ges lika rättigheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och har sedan år 2010 arbetat med att förändra förenklade, felaktiga och diskriminerande bilder av psykisk ohälsa i media. Det främsta och prioriterade sättet i kampanjens arbete är att marknadsföra (över 300) ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och som utifrån egna erfarenheter kan nyansera och bidra med sina perspektiv. Utöver ambassadörsverksamheten arbetar kampanjgruppen direkt gentemot media genom att ifrågasätta och förändra framställningen av stereotypa beskrivningar av personer med psykisk ohälsa i text och bild.

Under våren har jag sammanställt forskning och skrivit rapporten Offerbilden av psykisk ohälsa i media. En sammanfattning av rapportens forskningsdel finns att läsa på Hjärnkolls hemsida. På samma sida går att det att klicka på en länk för att läsa min rapport i sin helhet (word-format).

I rapporten beskrivs olika forskningsstudier vars resultat lyft fram mer eller mindre subtila sätt att framställa personer med psykisk ohälsa som ”offer” i media. Det handlar om att personer med psykisk ohälsa har ett övergripande lågt mediadeltagande, att de på olika sätt porträtteras som endimensionella/barnsliga och att de sällan få föra sin egen talan. Detta skapar i förlängningen en stigmatiserande bild av en heterogen grupp människor med psykisk ohälsa. Vi hamnar riskzonen till att skapa motsättningar (”vi” och ”dem”) istället för att nyansera våra olika psykiska funktionssätt och betona våra lika rättigheter som individer.

Det är ett komplext ämne som är svårt att avhandla kort – och samtidigt så  pass intressant och viktigt att det är värt vidare läsning. Läs gärna mer om om vad den internationella forskningen visat, hur svensk media väljer sina ord och bilder samt ta del av olika exempel för det tabu kring psykisk ohälsa som finns. Läs också hur jag som psykolog och ”expert” är medskyldig i detta system, inte minst genom att skriva denna rapport. Följ med och bli en del i rörelsen mot det gemensamma, både-och-tänket, istället för vi-och-dem-tänket (mer om detta i mina slutreflektioner, sist i rapporten). För att komma till kommuikatör Anki Grundelius sammanfattning av rapporten och se rapporten i fulltext genom länk på sidan, klicka här.